Hubungi Kami

Kami boleh dihubungi melalui :

(1) E-mail : acaciapark.bbn@gmail.com

(2) No Telefon Persatuan/ Rukun Tetangga : TBA

(3) Laman web : https://acaciapark.wordpress.com/

Untuk tindakan segera, anda adalah digalakkan untuk SMS atau melefon terus (atau, tinggalkan pesanan suara) ke nombor telefon persatuan.

For faster response, you’re advised to send SMS or directly call (or, leave a voice message) the above phone number.

– Mr. & Mrs. Admin 😉 –

Advertisements%d bloggers like this: